USG Żył i Tętnic

USG Dopplera polega na obrazowaniu tkanek oraz poszczególnych narządów wewnętrznych pacjenta dzięki wykorzystaniu bardzo krótkich fal dźwiękowych. Urządzenie pomiarowe generuje fale ultradźwiękową, która rozchodzi się w organizmie pacjenta, a następnie fala ta, odbita od poszczególnych tkanek wraca do głowicy, gdzie jej częstotliwość jest rejestrowana a następnie przetwarzana przez komputer. Na podstawie zebranych danych tworzony jest obraz dwu lub trójwymiarowy badanego organu.

Podstawą fizyczną działania aparatu do USG żył Łódź jest efekt Dopplera. Zmiana częstotliwości fali odbitej jest zależna od prędkości i kierunku przepływu krwi. Dzięki temu wykonujący badanie lekarz jest w stanie ocenić stan naczyń krwionośnych. Przyczynkiem do badania są choroby związane z zatorami, tętniakami oraz miażdżycą żył. USG naczyń krwionośnych wykonywane jest zarówno dla kończyn dolnych, górnych, jak i tętnic szyjnych. Dzięki wczesnemu wykryciu zmian, można uniknąć bardzo groźnych komplikacji zdrowotnych takich jak zawał serca czy udar.

Nie ma żadnych skutków ubocznych, dlatego też USG tętnic Łódź może być wykonane u każdego pacjenta z praktycznie dowolnymi chorobami towarzyszącymi oraz u kobiet w ciąży. Badanie trwa około 30 minut a wynik badania pacjent otrzymuje od razu po jego zakończeniu.