Pracownia USG

Nasza pracownia wyposażona jest w  nowoczesny aparat USG z Dopplerem z ekspozycją badania na kolorowym monitorze.

Badania wykonuje dr n. med. Małgorzata Czupryniak-Sławińska posiadająca certyfikat Polskiego Towarzystwa  Ultrasonograficznego.

Zakres wykonywanych badań: